Przejdź do treści
Zrealizowane inwestycje

Zapoznaj się z naszymi realizacjami

Przedstawiamy realizacje zakończone, jak i w trakcie prac.

 • ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – BUDOWA NOWEGO BUDYNKU SUW, BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH, BUDOWA ODSTOJNIKA WÓD POPŁUCZNYCH Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI” w miejscowości Dobieżyn gm. Buk – Branża Budowlana
 • Modernizacja budynku Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce
 • Budowa budynku magazynowo – produkcyjnego w m. Dąbrowa
 • Budowę budynku gospodarczo­garażowego wraz z rozbiórką – Nadleśnictwo Grodzisk Wielkopolski
 • Remont leśniczówki Krzewina – Nadleśnictwo Grodzisk Wielkopolski
 • Rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego „Leśniczówki Czempiń” o kancelarię leśnictwa
 • Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku
 • Budowa trzech budynków wielorodzinnych o nazwie „Dom przy Plantach 9”
 • Przebudowa części budynku SP ZOZ na aptekę szpitalną i pracownię diagnostyki laboratoryjnej w Grodzisku Wlkp.
 • Budowa budynku usługowo-handlowego na cele domu zabaw dla dzieci „STREFA GRODZIKA”
 • Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ na cele usług pielęgnacyjno- opiekuńczych oraz rozbudowa i nadbudowa budynku o pomieszczenia usług pielęgnacyjno- opiekuńczych
 • Przebudowa, rozbudowa budynku socjalnego Szkółki Leśnej w Gościeszynie o nr inw.109/379 polegająca na wykonaniu linii technologicznej do procesu termoterapii żołędzi, komór chłodniczych do przechowywania nasion dębu wraz z zachowaniem dotychczasowych funkcji budynku (pomieszczeń socjalnych, kancelarii leśniczego szkółkarza)
 • Prace budowlane na oddziale Ginekologiczno- Położniczym oraz w Bloku Operacyjnym związane z : stawianiem ścianek G-K wraz z częściowym szpachlowaniem, malowaniem ścian 3x, malowanie ścian lakierem 1x, montaż dzrwi wewnętrznych oraz zewnętrznych
 • Remont elewacji budynku Nowy Świat 6 w Grodzisku Wlkp.-
 • Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kościanie wraz z robotami towarzyszącymi
 • Rozbudowa żłobka „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu -zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w wieku 0-3 oraz poprawa funkcjonowania zaplecza kuchennego
 • Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu
 • Termomodernizacja Komisariatu Policji w Rakoniewicach
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chomęcicach
 • Przebudowa wraz z rozbudową Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim
 • Budowa budynku produkcyjno- magazynowego oraz budynku administracyjno-biurowego
 • Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim
 • Budowa Hali Produkcyjnej w miejscowości Porażyn
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp.
 • Budowa budynku administracyjno-socjalnego z garażem w miejscowości Troszczyn k.Opalenicy
 • Budowa i remont MOTELU XXI WIEKU w Grodzisku Wlkp.
 • Remont holu w budynku A Starostwa Powiatowego
 • Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań „Bocianowo”
 • Rozbudowa budynku/ odnowienie elewacji budynku- Stankowska
 • Budowa budynku handlowo-usługowego z lokalizacją w m.Grodzisk Wlkp. przy ul. Mossego Dz.nr 1361 i 1363/2 (inwestor Sp.J.I.J.Matuszewscy
 • Przebudowa i remont inwestycji pod nazwą „Dom Ogrodnika- miejsce integracji i wypoczynku mieszkańców Widziszewa na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia”
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu – świetlica w Krajkowie
 • Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych wraz z wymianą drzwi zewnętrznych piwnicy i odnowieniem 3 sztuk drzwi wejściowych w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim
 • Przebudowa Przedszkola w Parzęczewie
 • Prace remontowo-budowlane na hali produkcyjnej- Phoenix
 • Malowanie pomieszczeń biurowych budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim
 • Rozbudowa budynku magazynowego- Klorek
 • Remont części pomieszczeń w części istniejącej budynku Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.
 • Remont punktu widokowego przy ulicy Nowy Świat w Grodzisku Wielkopolskim
 • Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.
 • Wykonanie wystawki produktów firmy LIBET
 • Roboty budowlano-montażowe związane z rozbudową obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wlkp.