Przejdź do treści

We wtorek, 13 stycznia 2015 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim dokonano historycznego wmurowania „Aktu Erekcyjnego” powstałego pod rozbudowę nowego budynku administracyjnego grodziskiej policji.

Akt erekcyjny podczas uroczystości podpisali: insp. dr inż. Michał Domagalski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, insp. Dariusz Rusinek Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Wielkopolskim, Mariusz Zgaiński Starosta Grodziski, Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, Arkadiusz Pawłowski Zastępca Burmistrza Rakoniewic, Honorata Kozłowska Burmistrz Wielichowa, Zbigniew Kaczmarek Wójt Granowa, Piotr Halasz Wójt Kamieńca, o. Krzysztof Wantoch Rekowski Kapelan Grodziskich Policjantów, Michał Budziński OBUD, przedstawiciel Konsorcjum ELBUDPROJEKT Krzysztof Śmiglak, Antoni Gałecki Kierownik Budowy.

W 1992 roku dla grodziskich policjantów przekazano do użytku budynek ówczesnej Komendy Rejonowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim mieszczącej się przy ulicy 27 Stycznia 16. Budynek ten był z przeznaczeniem dla 35 funkcjonariuszy. W chwili obecnej na rok 2015 w grodziskiej jednostce policji zatrudnionych jest łącznie prawie 100-tu policjantów i pracowników służby cywilnej. Potrzeba rozbudowy jest w tym przypadku w pełni uzasadniona. Nowy budynek będzie łączył się z dotychczasowym. Główne wejście zostało zaprojektowane od ulicy Drzymały. Budynek grodziskiej policji jaki powstanie będzie spełniał wszystkie wymogi standaryzacyjne. Nowoczesny i funkcjonalny obiekt usprawni pracę policjantów oraz pracowników cywilnych. Do nowej komendy grodziscy policjanci powinni wprowadzić się w 2016 roku. Całkowity koszt robót budowlanych oszacowano na kwotę 4 milionów 700 tysięcy złotych. Środki na sfinansowanie nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim pochodzą w całości z budżetu Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji.