Przejdź do treści

W czwartkowe przedpołudnie, 22 maja w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego w fundamenty pod rozbudowę placówki.

Świadkami tego ważnego wydarzenia byli nauczyciele i uczniowie szkoły, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański, przedstawiciele Rady Miejskiej Sebastian Skrzypczak i Józef Gawron, przedstawiciel wykonawcy Konsorcjum „OBUD” Michał Budzinski, przedstawiciele Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego, Stefan Krajewski Inspektor Nadzoru Budowlanego, dyrektor ZEASu Artur Kalinowski, przedstawiciele Rady Rodziców SP nr 4 oraz ks. Marek Sobkowiak Dziekan Dekanatu Grodziskiego.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 polegać będzie na dobudowie do istniejącego budynku szkoły części dwukondygnacyjnego łącznika, który w przyszłości będzie stanowił połączenie szkoły z projektowaną salą sportową. W wyniku projektowanej rozbudowy powstaną dodatkowe trzy sale lekcyjne, toaleta oraz szatnia o łącznej powierzchni ok. 360 m2. W etapie I wykonany zostanie stan surowy zamknięty.