Przebudowa części budynku SP ZOZ na aptekę szpitalną i pracownię diagnostyki laboratoryjnej

17 grudnia 2022

Budowa budynku usługowo – handlowego na cele domu zabaw dla dzieci w Grodzisku Wlkp.

17 grudnia 2022

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.

17 listopada 2022

Przebudowa i rozbudowa budynku socjalnego szkółki leśnej w Gościeszynie

20 grudnia 2021

Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu

13 września 2020

Budowa Komendy Powiatowej w Nowym Tomyślu

13 marca 2020

Modernizacja Komisariatu Policji w Rakoniewicach

13 stycznia 2019

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chomęcicach

13 stycznia 2018