Realizacje

Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu

Nowy Tomyśl

Inwestycja w liczbach:

3.0

Wartość inwestycji
w mln zł brutto

11

Czas realizacji
w miesiącach

2020

Zakończenie prac
budowlanych

1.1

Powierzchnia
zabudowy w tys. m2

Zakres prac:

Zakres prac obejmował:
Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń i w tym pozwolenia na budowę, roboty ziemne, roboty konstrukcyjne, roboty wykończeniowe, wykonanie elewacji, roboty z branży sanitarnej (wod.- kan, c. o., c. w. z. w., c. t. , podłączenia do węzła cieplnego, hydrantowa p.poż., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji), roboty branży elektrycznej wysokoprądowej, roboty branży elektrycznej niskoprądowej (sieć strukturalna, system kontroli dostępu, systemu, domofonu, instalacja systemu sterowania dali, system sygnalizacji alarmu pożaru, system włamania i napadu, system monitoringu wizyjnego CCTV, roboty sieci zewnętrznych sanitarnych, zagospodarowanie terenu (nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej, ogrodzenia, place zabaw z wykładzina bezpieczna i urządzeniami do zabaw.

Rodzaj projektu:

Rozbudowa budynku

Roboty zostały wykonane w sposób należyty i staranny zgodnie z umową i prawidłowo ukończone, co pozwala polecić firmę OBUD Michał Budzinski z Grodziska Wielkopolskiego innym inwestorom.

Tomasz SłupińskiNaczelnik wydziału

Galeria wykonawcza: