Realizacje

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chomęcicach

Gmina Komorniki

Inwestycja w liczbach:

5.6

Wartość inwestycji
w mln zł brutto

16

Czas realizacji
w miesiącach

2018

Zakończenie prac
budowlanych

2.4

Powierzchnia
zabudowy w tys. m2

Zakres prac:

Zakres prac obejmował:
– rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego wraz z ze zbiornikiem na ścieki,
– wykonanie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w zakresie wszystkich branż,
– wykonanie budynku w technologii murowanej z trzpieniami i podciągami stalowymi i żelbetowymi, stropy i stropodachy żelbetowe sprężone, układ konstrukcyjny rozbudowanego budynku – podłużny,
– budynek spełnia wymagania przystosowania dla osób  niepełnosprawnych  z  wejściami  z  poziomu terenu (chodnika) poprzez pochylnię zewnętrzną, wewnątrz istniejącego budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych i korzystających z wózków inwalidzkich.
– w budynku zlokalizowano 18 sal lekcyjnych, hol z  komunikacją,  pomieszczenia  administracyjne, gabinety specjalistów ( logopeda, pielęgniarka), sanitarne, techniczne w tym kotłownia gazowa,
– budynek wyposażony w dźwig osobowy,
– parametry techniczne dla 3 kondygnacji nadziemnych:
• powierzchnia zabudowy: 820,30 m2
• powierzchnia użytkowa: 2407,60 m2
• powierzchnia  całkowita: 2422,80 m2
• kubatura: 8470,0 m3
• kategoria zagrożenia lud zi : ZL Ili
• klasa odporności pożarowej: C

Rodzaj projektu:

Rozbudowa budynku

Roboty zostały wykonane w sposób należyty i staranny, zgodnie z umową oraz zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, co pozwala polecić firmę OBUD Michał Budzinski innym inwestorom.

Anna Jezierska-KaczmarekKierownik Wydziału Inwestycji i Remontów

Galeria wykonawcza: