Realizacje

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp.

Gmina Grodzisk Wlkp.

Inwestycja w liczbach:

0.3

Wartość inwestycji
w mln zł brutto

4

Czas realizacji
w miesiącach

2014

Zakończenie prac
budowlanych

1.2

Powierzchnia
zabudowy w tys. m2

Zakres prac:

Zakres robót obejmował m.in.:
• Roboty ziemne i fundamentowe
• Izolacje przeciwwilgociowe i wypełnienie piaskiem
• Stan surowy otwarty plus elewacja
• Konstrukcja i pokrycie dachu
• Zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa
• Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej

Rodzaj projektu:

Rozbudowa budynku

Roboty zostały wykonane w sposób należyty i staranny, zgodnie z umową oraz zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, co pozwala polecić firmę OBUD Michał Budzinski innym inwestorom.

Henryk SzumińskiBurmistrz

Galeria wykonawcza: