Realizacje

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego ZOZ w Grodzisku Wlkp.

Powiat Grodziski

Inwestycja w liczbach:

2.3

Wartość inwestycji
w mln zł brutto

8

Czas realizacji
w miesiącach

2017

Zakończenie prac
budowlanych

1.1

Powierzchnia
zabudowy w tys. m2

Zakres prac:

Zakres wykonanych prac:
  roboty rozbiórkowe,
– roboty budowlane (obejmujące m.in. wykonanie i montaż konstrukcji nośnych mocowanych do połaci dachowych drewnianych i montaż ram wsporczych pod podstawy dachowe typu B, izolacja cieplna stropu wentylowego granulatem z wełny mineralnej metodą  wdmuchiwania do przestrzeni poziomych, pokrycie dachów papą termozgrzewalną, dostarczenie i montaż konstrukcji stalowej wsporczej pod centrale klimatyzacyjne, wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych GKF na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowych z pokryciem obustronnym, wykonanie sufitów podwieszanych jednowarstwowych na ruszcie metalowym z płyt GKBI, rozebranie i ponowny montaż sufitów podwieszanych w części remontowej, zamontowanie drzwi aluminiowych, płytowych, montaż okien, montaż parapetów, wykonanie warstwy zbrojeniowej na ścianach oraz ościeżach, nałożenie tynku cementowo – wapiennego, gładzenie gipsowe jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowo – kartonowych, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowej wraz z izolacją przeciwwilgociową i przeciwwodną z folii polietylenowej, montaż okładziny podłogowej z płytek gresowych, ceramicznych, malowanie powierzchni wewnętrznej, montaż balustrady ze stali malowanej proszkowo)
– roboty budowlane wykończeniowe (obejmujące m.in. dostarczenie paneli medycznych, przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, montaż gniazd instalacyjnych, montaż kabli kresowych ekranowych, montaż szaf dystrybucyjnych, wykonanie pomiarów torów transmisyjnych, montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, montaż czujek pożarowych),
  instalacja elektryczna oświetlenia i siły,
  instalacja uziemiająca i  połączeń wyrównawczych,
  instalacja odgromowa dla budynku,
  instalacja sanitarna wewnętrzna (w tym instalacja centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, instalacja gazów medycznych, instalacja wentylacji)

Rodzaj projektu:

Rozbudowa budynku

Współpraca od początku inwestycji, aż do oddania obiektu do użytkowania cechowała się wysokim zaangażowaniem firmy oraz pełnym profesjonalizmem zespołu realizującego. Prace zostały wykonane zgodnie z założonym harmonogramem, naszymi wymaganiami, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej.

Mariusz ZgaińskiStarosta

Galeria wykonawcza: