Realizacje

Rozbudowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.

KPP w Grodzisku Wlkp.

Inwestycja w liczbach:

4.8

Wartość inwestycji
w mln zł brutto

16

Czas realizacji
w miesiącach

2016

Zakończenie prac
budowlanych

2.3

Powierzchnia
zabudowy w tys. m2

Zakres prac:

W ramach zrealizowanego zadania obejmującego budynek administracyjny o pow. użytkowej 1466m2 (w tym dobudowy 825m2) i kubaturze netto 4325 m3 (w tym 2428 m3 dobudowy) wykonane zostały m.in. poniższe prace: – roboty ziemne, – roboty konstrukcyjne, – wykonanie elewacji wentylowanej, – roboty branży sanitarnej (m.in. wod-kan., c.o., gazowa z kotłownią na bazie kotłów gazowych w kaskadzie o łącznej mocy 140 kW, hydrantowa, wentylacyjno – klimatyzacyjna), – roboty branży elektrycznej niskoprądowej (m.in. sieć strukturalna kategorii 6a wraz z dostawą
i montażem urządzeń aktywnych na potrzeby sieci strukturalnej, system kontroli dostępu, system monitoringu wizyjnego CCTV, system sygnalizacji alarmu pożarowego, system włamania i napadu, dostawa oraz wysoko – prądowej, – roboty sieci zewnętrznych wodno – kanalizacyjnych, – zagospodarowanie terenu (nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej, opłotowanie, podjazd dla niepełnosprawnych)

Rodzaj projektu:

Rozbudowa budynku

Konsorcjum firm w okresie 27.08.2014 - 28.12.2015 wykonało zamówienie publiczne polegające na rozbudowie i przebudowie siedziby Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim. Prace zostały wykonane w sposób należyty, zgonie z zasadami sztuki budowlanej, prawidłowo ukończone i odebrane bez zastrzeżeń.

Robert FrąckowiakNaczelnik wydziału

Galeria wykonawcza: