Realizacje

Przebudowa i rozbudowa budynku socjalnego szkółki leśnej w Gościeszynie

Nadleśnictwo Wolsztyn

Inwestycja w liczbach:

1.6

Wartość inwestycji
w mln zł brutto

9

Czas realizacji
w miesiącach

2021

Zakończenie prac
budowlanych

1.3

Powierzchnia
zabudowy w tys. m2

Zakres prac:

Zakres prac obejmował:

– rozbiórkę części nadziemnej drewnianej budynku socjalnego szkółki leśnej,
– przebudowę części podpiwniczonej poprzez wykonanie dwóch komór chłodniczych z płyt modułowych, warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej wraz z agregatami i chłodnicami;
– przebudowę części nadziemnej (wykonanie pomieszczeń socjalnych) oraz rozbudowę budynku (wykonanie kancelarii leśniczego, produkcji, wiaty) o elewacji w postaci odsłoniętej konstrukcji drewnianej pokrytej od wewnątrz płytami warstwowymi, w tym wykonanie przeszklonego wiatrołapu oraz zjazdu;
– wykonanie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, zasilania awaryjnego wraz z dostawą agregatu prądotwórczego, instalacji systemu sygnalizacji napadu i włamania, instalacji wodno-kanalizacyjnej z osprzętem wraz z przyłączem wodno­kanalizacyjnym, zbiornika bezodpływowego na ścieki technologiczne, instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie -nawiew z wymiennika gruntowego;
– wykonanie drewnianej stolarki okiennej;
– wykonanie drewnianej, aluminiowej i stalowej stolarki drzwiowej;
– wykonanie nawierzchni utwardzonych z kruszywa łamanego, kostki betonowej, kostki granitowej oraz z płyt granitowych;
– dostawę i montaż mebli do pomieszczeń socjalnych i do pomieszczeń kancelarii;
– dostawę i montaż urządzeń do termoterapii (kotły do termoterapii, suszarka powierzchniowa, suwnica, wózek podnośnikowy);

Rodzaj projektu:

Przebudowa i rozbudowa budynku

Powyższe zadanie zostało wykonane terminowo, zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i wymogami. Wykonawcy posiadają odpowiedni potencjał sprzętowy oraz dobrze wyszkoloną kadrę do realizacji tego typu zadań. Biorąc pod uwagę wiarygodność Wykonawcy, mamy przyjemność zarekomendować firmę pana Michała Budzinskiego, jako sprawdzonego i solidnego partnera.

Krzysztof KotlarskiNadleśniczy

Galeria wykonawcza: