Realizacje

Przebudowa części budynku SP ZOZ na aptekę szpitalną i pracownię diagnostyki laboratoryjnej

Powiat Grodziski

Inwestycja w liczbach:

2.9

Wartość inwestycji
w mln zł brutto

7

Czas realizacji
w miesiącach

2022

Zakończenie prac
budowlanych

0.6

Powierzchnia
zabudowy w tys. m2

Zakres prac:

Zakres prac obejmował:

– Przebudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania;
– Wykonanie prac budowlanych wykończeniowych wewnętrznych (tynki wewnętrzne cementowo – wapienne, gładzie gipsowe, malowanie ścian i sufitów, sufity podwieszane GIK oraz typu OWA, Ścianki GIK, posadzki betonowe, wykładziny PCV, licowanie ścian i posadzek płytkami);
– Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej (Zasilanie, instalacja elektryczna wewnętrzna, instalacja techniczna, Instalacja odgromowa, uziemiająca, wyrównawcza, system SAP, System IT);
– Wykonanie kompletnej instalacji Sanitarnej (Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wody użytkowej, instalacja hydrantowa, biały montaż);
– Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, klimatyzacji, instalacji freonowej;
– Dostawa wyposażenie aptecznego oraz laboratoryjnego;
– Dostawa i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej.

Rodzaj projektu:

Przebudowa budynku

Wszystkie prace byty wykonane sprawnie, terminowo oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Roboty zostały wykonane w sposób należyty i staranny, zgodnie z umową oraz zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, co pozwala polecić firmę OBUD Michał Budzinski innym inwestorom.

Mirosław DrzewieckiDyrektor SP ZOZ

Galeria wykonawcza: