Realizacje

Modernizacja Komisariatu Policji w Rakoniewicach

KWP w Poznaniu

Inwestycja w liczbach:

2.3

Wartość inwestycji
w mln zł brutto

9

Czas realizacji
w miesiącach

2019

Zakończenie prac
budowlanych

0.3

Powierzchnia
zabudowy w tys. m2

Zakres prac:

W ramach zrealizowanego zadania obejmującego wykonanie robót:
Remont dachu z ociepleniem i wymianą dachówki, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych pianką rezolową z elewacjami w technologii lekkiej mokrej, wymianę wewnętrznej instalacji wod.-kan., c.o., c.w.u., gazowej, elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, remont pomieszczeń na trzech kondygnacjach łącznej pow. użytkowej 292,53 m2 wraz z wymianą okładzin ściennych i posadzkowych, roboty w zakresie zagospodarowania terenu z ułożeniem nawierzchni z kostki betonowej, wykonaniem wydzielenia placu manewrowego z częściowym zadaszeniem wiatą oraz wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych..

Rodzaj projektu:

Modernizacja budynku

Zamówienia zostały wykonane terminowo, w sposób rzetelny i nie budzący zastrzeżeń. Poświadczenie wydaje się na prośbę realizującego zamówienie.

Jacek JankowskiNaczelnik wydziału

Galeria wykonawcza: