Realizacje

Budowa trzech budynków wielorodzinnych o nazwie DOM PRZY PLANTACH 9

PIKA-BUD Sp. z o.o.

Inwestycja w liczbach:

4.9

Wartość inwestycji
w mln zł brutto

22

Czas realizacji
w miesiącach

2023

Zakończenie prac
budowlanych

0.7

Powierzchnia
zabudowy w tys. m2

Zakres prac:

Zakres prac obejmował:

– Wykonanie 3 budynków wielorodzinnych w technologii murowanej z trzpieniami i podciągami stalowymi i żelbetowymi, stropy i stropodachy żelbetowe sprężone, dach płaski oraz skośny;
– Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej (Zasilanie, instalacja elektryczna wewnętrzna, Instalacja odgromowa, uziemiająca, wyrównawcza, system domofonowy, Tv, Internet);

– Wykonanie kompletnej instalacji Sanitarnej (Instalacja ogrzewania, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wody użytkowej, instalacja hydrantowa, instalacja gazowa);

– Termomodernizacja budynku;
– Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
– Tynki wewnętrzne cementowo -wapienne, gładzie gipsowe, malowanie 2x.

Rodzaj projektu:

Rozbudowa budynku

Wszystkie prace byty wykonane sprawnie, terminowo oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Roboty zostały wykonane w sposób należyty i staranny, zgodnie z umową oraz zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, co pozwala polecić firmę OBUD Michał Budzinski, innym inwestorom.

Piotr GwóźdźPrezes

Galeria wykonawcza: