Realizacje

Budowa Komendy Powiatowej w Nowym Tomyślu

KPP w Nowym Tomyślu

Inwestycja w liczbach:

18.3

Wartość inwestycji
w mln zł brutto

25

Czas realizacji
w miesiącach

2020

Zakończenie prac
budowlanych

2.4

Powierzchnia
zabudowy w tys. m2

Zakres prac:

W ramach zrealizowanego zadania obejmującego budynek administracyjny o pow. użytkowej 1466m2 (w tym dobudowy 825m2) i kubaturze netto 4325 m3 (w tym 2428 m3 dobudowy) wykonane zostały m.in. poniższe prace: – roboty ziemne, – roboty konstrukcyjne, – wykonanie elewacji wentylowanej, – roboty branży sanitarnej (m.in. wod-kan., c.o., gazowa z kotłownią na bazie kotłów gazowych w kaskadzie o łącznej mocy 140 kW, hydrantowa, wentylacyjno – klimatyzacyjna), – roboty branży elektrycznej niskoprądowej (m.in. sieć strukturalna kategorii 6a wraz z dostawą
i montażem urządzeń aktywnych na potrzeby sieci strukturalnej, system kontroli dostępu, system monitoringu wizyjnego CCTV, system sygnalizacji alarmu pożarowego, system włamania i napadu, dostawa oraz wysoko – prądowej, – roboty sieci zewnętrznych wodno – kanalizacyjnych, – zagospodarowanie terenu (nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej, opłotowanie, podjazd dla niepełnosprawnych)

Rodzaj projektu:

Rozbudowa budynku

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu poświadcza, iż Wykonawca: Konsorcjum firm w skład którego wchodzą: Lider Konsorcjum - Michał Budzinski oraz Partner Konsorcjum OBUD INVEST POLSKA Sp. z o. o. S·p. k. z siedzibą w Grodzisku Wlkp. przy ul. 27 Stycznia 5, 62-065 Grodzisk Wlkp., wykonał w okresie od 03.03.2018 r. do 17.03.2020r. roboty remontowo - budowlane o wartości 18 377 392,12 zł polegające na budowie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu, przy ul. Tysiąclecia 3a. Prace wykonane były zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w sposób należyty, solidnie, terminowo i zostały odebrane bez uwag.

Jacek JankowiakNaczelnik wydziału

Galeria wykonawcza: