Realizacje

Budowa hali produkcyjno magazynowej wraz z budynkiem biurowo administracyjnym

Henke Sass Wolf – Polska Sp. z o.o.

Inwestycja w liczbach:

6.8

Wartość inwestycji
w mln zł brutto

12

Czas realizacji
w miesiącach

2016

Zakończenie prac
budowlanych

9.3

Powierzchnia
zabudowy w tys. m2

Zakres prac:

Melioracja:
– przebudowa rowu melioracyjnego
Hala produkcyjna:
– roboty ziemne, wykonanie przyłączy, roboty fundamentowe, roboty murowe, konstrukcja żelbetowa, słupy, belki, strop, ściany działowe, pokrycie dachu hali, tynki, posadzki, elewacja, stolarka zewnętrzna, instalacje wentylacji, instalacje hydrauliczne, instalacje c.o., stolarka wewnętrzna, roboty malarskie i wykończenie, instalacja elektryczna,
Budynek biurowy:
– roboty ziemne i przyłącza, roboty fundamentowe, roboty murarskie, konstrukcje, stropy, ściany działowe, stropodach, konstrukcja stalowa, pokrycie dach, elewacja wentylowana, stolarka zewnętrzna, instalacje wentylacji, klimatyzacja, posadzki, instalacja c.o. i sanitarne, stolarka wewnętrzna, roboty malarskie i wykończeniowe, instalacja elektryczna
Drogi i place:
– przebudowa rowu melioracyjnego

Rodzaj projektu:

Hala produkcyjna

Firma Henke Sass Wolf - Polska Sp. z o.o. , udziela referencji firmie OBUD Michał Budzinski. Prace zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Boban IvanovicCzłonek Zarządu

Galeria wykonawcza: