Skontaktuj się z nami

OBUD Michał Budzinski

ul. 27 Grudnia 14
62-065 Grodzisk Wielkopolski
NIP: 995-014-98-91
REGON: 301030761

Biuro oraz adres korespondencyjny
ul. 27 Stycznia 5
62-065 Grodzisk Wielkopolski

Właściciel: Michał Budzinski
Telefon: +48 600 429 170,
E-mail: biuro@obud.com.pl


Kierownik Kontraktu: Piotr Bąk
Telefon: 607-925-303
E-mail: piotr.bak@obud.com.pl

Kierownik Budowy: Stanisław Daniiludis
Telefon: 669-813-759
E-mail: stanislaw.daniiludis@obud.com.pl

Śledź nas

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Budzinski prowadzący działalność gospodarczą: OBUD Michał Budzinski ul. 27 Grudnia 14, 62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora,
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, bądź podmioty uczestniczące w realizacji umowy,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia,
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, , przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, czy archiwizacji,
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu,
8)Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.